Inspiration

Pædagogisk fantasi

Teach to learn! Med den lidt kyniske betragtning kan vi glæde os over, at undervisning ikke er nogen distraktion fra fag eller forskning; at formidling er en fantastisk mulighed for at udvikle sin egen tænkning, uanset det trin og den uddannelsesretning, man underviser på.

Derfor skal man ikke overlade pædagogiske beslutninger til de studerende, men udvide sin egen palet med pædagogiske former til de mange forskellige situationer og vanskeligheder.

Er stoffet svært at formidle fordi det er abstrakt? Slås eleverne for lidt med stoffet? Er aktiviteten for lav?

Tilbageblik

Vi kan ikke lade være med at se os tilbage. Et arbejde er slut, og vi må nødvendigvis tale om resultatet og hvordan vi kom derhen. Barnet har haft mange navne: kritik, selvkritik, efterkritik og i disse år evaluering, men at de mange navne skyldes ren kærlighed til barnet vil nok være en overdrivelse.

Inspiration

Jeg inspirerer med kommunikationsfaglige synsvinkler på nye og gammelkendte problemstillinger ved konferencer, temadage og workshops. Altid med et islæt af facilitering og publikumsinddragelse, så man ikke går død undervejs - og aldrig med ulæselige eller kedelige Power Points. Faktisk meget ofte helt uden.
 

Aktive foredrag

Alt for megen god energi spildes med hyldeforedrag, der ikke rører ved den virkelighed, de holdes i. Som ikke skaber aktivitet, men tværtom efterlader tilhørerne stoleroterende.

Hvis I ønsker indslag ved jeres udviklingsseminar, gå-hjem-møde eller lignende prøver jeg derfor at indpasse mit bidrag i helheden. Det vil altid rumme aktive elementer i form af kommunikationsøvelser, refleksion, struktureret dialog, idéudvikling eller fælles skitsering af fremtidsbilleder.

Midlet er en god oplevelse, men målet er højere.