Rådgivning

Medlemskommunikation

Den korte version: Aviserne fortæller, at organisationerne er på retur, men erfaringen viser, at udviklingen kan vendes gennem vel tilrettelagte udviklingsforløb med inddragelse af alle aktører.

Pr. tradition meldte man sig tidligere ind hos Falck, fagforening og folkekirke. Nu er traditionen ikke længere nogen faktor i sig selv, og det stiller krav til kontakten med verden udenfor.

Studiekreds

Ordet studiekreds har noget støvet over sig, men det gør jo ikke noget. For intet kan sammenlignes med den glæde og ånd, der opstår, når et hold af kolleger gennem studiet af tekster, måske svære tekster, vinder nye erkendelser.
 

Rådgivning

Rådgivning gives i flere former: Som råd til den eller dem, der står overfor vanskelige kommunikationsopgaver eller som fælles udvikling af erkendelse, for eksempel gennem studiekredse.