Priser

Priser afspejler en seriøs indsats med dokumenteret stort udbytte hos klienten. Tilbud afgives som hovedregel med fast pris, evt. også som løbende arbejde med øvre grænse.

Send en mail til lau@tale.dk og der kommer en prisliste retur.