Vejledning

Erfaring, lyttende ører, og et engageret sind tilbydes i et kort eller længere vejledningsforløb, hvor kommunikative problemstillinger gøres til genstand for fælles overvejelse. Fra de meget konkrete til de helt principielle eller abstrakte.
 
Relevant metode, træning og teori inddrages med respekt for den søgendes temperament og erkendelsestrang.
 
At bruge ordet "coaching" i denne forbindelse ville være at fortie vejledningsformens ældgamle oprindelse og tradition. Så det gør jeg ikke.
 
 
Betragter månens bue!
den er kun halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vil halvt dem skue kun.

Matthias Claudius, 1783