Skriv bedre

En sen eftermiddag sidder du måske foran din blåhvide skærm. Den er svær at fylde, for hvor er stoffet, vinklen, sproget, inspirationen? At skrive kan være en pestilens, men kan også være en letløbende fornøjelse, der udvikler tænkningen og giver klarhed, forståelighed og effekt. Den oplevelse vil jeg gerne give videre.

Vi begynder sandsynligvis med omformulering af det overflødigt komplicerede og upræcise sprog. Vi slutter med at lade deltagernes egne tekster blive til som et resultat af inspiration fra stof, hold og instruktør.

Kurset er i sin form et opgør med dansklærerens grammatiske røde rettedans, der altid først blev opført, når teksten var skrevet. Her får du vejledning undervejs, så teksten er så godt som færdig, når du tager hjem. Der kan arbejdes med alle typer af tekst, fra breve til publikationer.

Jeg underviser ikke i grammatisk korrekthed, men går til gengæld ikke på kompromis med de faglige krav til indholdet og dets formidling. Opgaven er først løst, når læseren kan bruge din information og du selv er tilfreds med det faglige niveau.

Lukket kursus for højst 12 deltagere i 2-3 døgns internat eller som et antal halve eller hele dage på arbejdspladsen, med forberedelse og afrunding.