Opgaver

2010
Grundfos
Privatundervisning i præsentation
Faciliteringsrådgivning
  
NOVO Nordisk
Privatundervisning af ledere
Rådgivning
 
Kriminalforsorgen | Arbejdsmarkedsstyrelsen | JobCare | Jobupdate | Statsfængslet ved Sdr. Omme
Videoproduktioner som del af JobUpdate - et forløb med lokal erhvervspraktik for indsatte inden udslusning
 
Danske Advokater
Talens magt - Praktisk retorik for advokater
 
Forskellige advokatkontorer
Retsretorisk palet
 
FTF | Dansk Metal | Dansk Sygepleråd m.fl.
Medlemskommunikation og medlemshvervning
Train-the-trainerforløb
 
 
2009
NOVO

 • Taleundervisning af ledere
 • Rådgivning

 
Danske Advokater

 • Talens Magt - retorik for advokater (9. og 10, gang)
 • Retstryghed - empirisk baseret udvikling af advokatbranchens ydelser og klientkommunikation med det mål at sikre oplevelsen af retstryghed. Projektet er finansieret af Margot og Thorvald Dreyers Fond.
 •  Advokatdage 2009 - Workshop om klientkommunikationer med anbefalinger fra Projekt Retstryghed, sammen med vicedirektør Helle Pallesen, Danske Advokater.

 
Dansklærerforeningen
Taler ved konferencen Det rum[me]lige sprog, 26. februar 2009 på Den Sorte Diamant i København.
 
DTU
Undervisning og vejledning i skriftlig formidling på Master in Management of Technology - MMT.
 
Forfatterforeningen
Rådgivning
 
AMBU
Individuel taleundervisning
 
Klemperer LTI
Udgivelse af Victor Klemperers bog LTI - Notizbuch eines Philologen (1946), der beskriver udvikling i det 3. riges sprog fra 1933-45. Med oversætter Henning Vangsgaard.
 
Advokatfirmaet Norrbom og Vinding
Individuel taleundervisning
 
Advokater Niels Hemmingsensgade
Individuel taleundervisning
 
Dansk Sygepleråd
Fastholdelse og rekruttering: Train-the-trainer forløb
 
BUPL
Undervisning i medlemsorganisering
 
HK
Undervisning i medlemsorganisering
 
Teknisk Landsforbund
Undervisning i medlemsorganisering
 
LO
Undervisning i medlemsorganisering
Den kollegiale kammertone - hvad kan sikkerhedsrepræsentanten gøre for at sikre det psykiske arbejdsmiljø
 
AOF
Omgangstonen på arbejdspladsen
 
2008
 
NOVO
Individuel undervisning og præsentationsrådgivning
 
Coloplast

 • Facilitering
 • Kollegial kommunikation
 • Levende Mundtlighed og Præsentation

 
Danske Advokater

 • Talens Magt - retorik for advokater (6., 7. og 8. gang)
 • Advokaternes Procedøruddannelse (gennemgående underviser og pædagogisk hovedansvarlig). - Kommunikation for Advokatsekretærer
 • Retstryghed - empirisk baseret udvikling af advokatbranchens ydelser og klientkommunikation med det mål at sikre oplevelsen af retstryghed. Projektet er finansieret af Margot og Thorvald Dreyers Fond. Kommunikation for advokatsekretærer

 
Politiets Overordnede Lederuddannelse
Levende Mundtlighed for politiledere (4. gang)
 
TRYG VESTAS

 • Konfliktløsning (med Nethe Plenge)
 • Krop og stemme for advokatfunktionen

 
Dansk Sygeplejeråd
Tilbage på arbejdet - hva' så? Konfliktløsning og medlemsorganisering (med Nethe Plenge)
 
AMBU
Individuel taleundervisning
 
DTU
Undervisning og vejledning i skriftlig formidling på Master in Management of Technology - MMT.
 
Kammeradvokaten
Individuel taleundervisning
 
Advokater Niels Hemmingsensgade
Individuel taleundervisning.
 
SDU
Retorisk rådgiver og træner for universitetets hold ved retssagskonkurrencen Vis Moot Court i Hong Kong og Wien (med advokaterne Morten Schwarts Nielsen og Henrik Norsk Hoffmann).
 
Folketinget
Individuel taleundervisning.
 
DJØF
Fyraftensintroduktioner til Retorik for Advokater i sektionen Foreningen af advokater og advokatfuldmægtige.
 
3F

 • Undervisning i medlemsorganisering
 • Afdelingskurser i medlemsorganisering

 
BUPL
Undervisning i medlemsorganisering.
 
LO

 • Oplæg om medlemsorganisering
 • Oplæg ved konference i NIF, Etnisk Netværk i Fagbevægelsen
 • Kurser i medlemsorganisering for NIF

 
LO Haderslev
Undervisning i medlemsorganisering
 
2007 og tidlige
Advokatrådet/Advokaternes Serviceselskab - Advokaternes procedøruddannelse - Talens magt for advokater (5. gang, 31. marts 2008, tilmelding åben) Sygehus Syd Facilitering af afdelingsseminar Folketinget Mundtlig kommunikation for Kommunikationsafdelingen og Ledelsessekretariatet FTF Inspiration til chefkredsen om medlemsorganisering Vattenfall/Nordisk Kommunikation Workshop om historiefortælling og mundtlig kommunikation SES Advokatfirma Retorik for advokater Norrbom og Vinding advokatfirma Retorik for advokater - privatundervisning TRYG Træning af krop og stemme Syddansk Universitet Retorisk træner for universitets hold i The Annual Willem C. Vis. Internationale Commercial Arbitration Moot Court (med advokaterne Morten Schwartz Nielsen og Henrik Norsk Hoffmann) Socialpædagogernes Landsforbund Seminar om medlemsorganisering Rådgvining om medlemskampagne Lillebælt: Medlemsorganisernig for tillidsrepræsentanter LO Ringkøbing Fjord: Medlemsorganisernig for tillidsrepræsentanter Gottlieb Paludan Arkitekter Rådgivning om udformningen af konkurrencebidrag til Realdania fondens projekt Fremtidens Landbrug. Gottlieb Paludans forslag vandt i øvrigt 1. pris. Chesters Bogcafé Forretningsudvikling Politiets Lederuddannelse/Nordisk Kommunikation Mundtlig kommunikation 3F Organiseringskursus (7 dage, 3 moduler, for 22. gang siden 1999) Novo Nordisk Individuel taleundervisning KPMG Individuel taleundervisning Leading Capacity Forfatter til specialartikler om mundtlig kommunikation 2006 Advokatrådet/Advokaternes Serviceselskab - Pædagogisk rådgivning ved udvikling af Procedøruddannelse - Underviser på Procedøruddannelsen - Talens magt for advokater - Kommunikation for advokatsekretærer Coloplast Løbende kommunikationsrådgivning HK Lillebælt Konferenceledelse Novo Nordisk Individuel taleundervisning Scheby Jacobsen Advokatfirma Kommunikation for advokatsekretærer TRYG Kommunikation for advokater KPMG Individuel taleundervisning IFKA Strategiseminar Leading Capacity Forfatter til specialartikler om mundtlig kommunikation Danisco Udvikling og ledelse af Train-the-Trainer seminar Nykredit Udvikling af den nye kommunikationskanal: PDF Prospecting Dansk Sygeplejeråd Workshop med idéudvikling Politiskolen/Nordisk Kommunikation Mundtlige kommunikation på Politiets Lederuddannelse AOF Ekspertmedvirken i dilemmaspil NCSA Tilrettelæggelse af tilbagebliksseminar ved lukning af Nationalt Center for Sunde Arbejdspladser Krogerup Højskole Rådgivning om elevrekruttering 3F - Fagligt Fællesforbund Omverdensdialog Publicistklubben Idéudvikling for bestyrelsen 2005 Danisco ”Train-the-trainer”-workshop AE-Rådet Kommunikationsrådgivning Udenrigsministeriet Tilrettelæggelse af kontorseminar Novo Nordisk Pædagogisk rådgivning EU Socialfonden/Nykredit Videoreportage Kræftens Bekæmpelse Skriftlig kommunikation: Gennemgang og rådgivning Det danske Filminstitut Idéudviklingsseminar Danmarks Evalueringsinstitut Inspiration om mundtlig fremstilling Ledelse i Fællesskab Seminarledelse 3F - Fagligt Fællesforbund Omverdensdialog European Institute for Risk Management Manuskriptrådgivning Coloplast Personlig taleundervisning Procesrådgivning Politiskolen/Nordisk Kommunikation Mundtlig kommunikation for politiledere TDC Personlig taleundervisning Pensionisthøjskolen Marielyst Omverdenskommunikation FOA Idéudvikling og problemløsning Arbejdsmiljørådet Procesrådgivning og -ledelse Advokatrådet/Advokaternes Servicecenter Mundtlig fremstilling for advokater Kommunikation for sekretærer Pædagogisk inspiration Arkitektskolen i Århus Undervisning i idéudvikling 2004 Ledelse i Fællesskab - Danisco Kommunikation i forandringsprocesser Vestsjællands Amts psykiatri Seminarledelse Coloplast Præsentation og levende mundtlighed (siden 1996)- Individuel taleundervisning af topledere Comonto Ideudviklingsforløb for arkitekter HK Skriv, så det forstås (siden 1998) Holmegårdskolen Inspiration til kollegial kommunikation Arkitekthøjskolen i Århus (med EU's Socialfond) Strukturet idéudvikling IO Interactive ("Hitman") Intern kommunikation: undersøgelse og rådgivning - Kurser i Ledelseskommunikation (med erhvervspsykolog Solveig Hansen) Lyset er ej for de Lærde Blot/EU' Socialfond Arbejdsfordeling og massefyring - lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre, SiD, 2004 SiD Konstruktiv kontakt med virksomheder, medlemmer og ikke-medlemmer: Løbende træning og rådgivning af ledere, medarbejdere og afdelinger (siden 1999) Idéudvikling - Interviewtræning til intern kvalifikationsafdækning 2003 Coloplast: Levende mundtlighed og præsentation IO Interactive: Intern kommunikation Ledelse i fællesskab, LIF: Mundtlig kommunikation Tørring-Uldum kommune: Ledelse og kommunikation Fagbevægelsens Kompetencecenter: Pædagogisk samarbejdskonference - Studieintroduktionsfolder Havneskolen i Rødby: Pædagogisk weekend HK: Skriftlig fremstilling - Synlighed og offentlighedsarbejde BST Københavns Kommune: Resultatformidling af "Sundt køkken" Børnehuset Troldehøj: Samarbejde og kommunikation FOA: Workshop ved ledertræf 2003 2002 Coloplast: Præsentation og levende mundtlighed Arbejdsmiljørådets Service Center: Fremad med Sundhed, publikation - Virksomhedsorienteret arbejdsmiljøkommunikation, forundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet: Sund Bus, formidlingstræning for Arriva, Connex og Fjordbus SiD: Konstruktiv kontakt med virksomheder og medlemmer - Kommunikationsrådgivning Ledelse i fællesskab, LIF: Kommunikationstræning Ejby Kommune: Udviklingsseminar for projektet Altid tid HK: Skriftlig kommunikation - Afdelingskommunikation RBF: Idéudvikling NSCA, Nationalt Center for Sunde Arbejdspladser: At finde den gode historie Kommuneforeningen for Storstrøms Amt: Ledelse og kommunikation Maribo Kommune: Byrådsseminar om problemløsende og dynamisk budgetlægning Personalestyrelsen: Gennemskrivning af fraværspublikation 2001 BAR Jord til Bord, Ledelse i fællesskab: Bog og video Coloplast: Præsentation og levende mundtlighed SiD: Konstruktiv omverdenskontakt - Didaktik for undervisere - Liveinterviews - Rådgivning med integrerede Arbejdsmiljørådets Service Center: Design af sundhedsfremmekonference HK: Skriftlig fremstilling - Levende mundtlighed - Kreativ problemløsning Storstrøms Amt: Krop, stemme og rum FTF: Design og ledelse af konference om psykisk arbejdsmiljø BST Københavns Kommune/Erhvervsfremmestyrelsen, med bedriftslæge Hans Klausen: Genveje til nærvær, strategi for arbejdsmiljøformidling i Københavns Kommune Ungdomsskoleinspektørforeningen i Storstrøms Amt: Mundtlig kommunikation Kommuneforeningen i Storstrøms Amt: Ledelse og kommunikation 2000 Egmontfonden: Konferencedesign Sund By København: Konferencedesign HK Kommunal: Konferencedesign Coloplast: Præsentation og levende mundtlighed Foss: Præsentation og levende mundtlighed Jobcare: Præsentation og levende mundtlighed HK: Præsentation og levende mundtlighed Forlaget Frydenlund: Rundbordssamtalen, med Betty Pedersen og Hans Henrik Jacobsen SiD: Konstruktiv omverdenskontakt Journalistuddannelsen, Syddansk Universitet: Kropssprog Skolelederforeningen i Storstrøms Amt: Evalueringens faldgruber Storstrøms Amt:Medarbejdersamtaler - netværksdannelse HK: Skriftlig fremstilling 1999 Coloplast: Præsentation og levende mundtlighed Storstrøms Amt: Levende mundtlighed - Arbejdsfastholdelse - Skriftlig fremstilling - Rådgivning om medarbejdersamtaler,rotation og rekruttering Kommuneforeningen for Storstrøms Amt: Ledelse og kommunikation (Perspektivgruppen) Danmarks Radio, Direktionssekretariatet: Levende mundtlighed HK: Levende mundtlighed - Skriftlig fremstilling - Det dialogiske Rum Erhvervsministeriet: Mundtlig fremstilling Roskildefestivalen: Rådgivning i samarbejde SiD: Kursusudvikling - koncept og undervisning Rødovre Gymnasium: Mundtlighedens didaktik BST Københavns Kommune: Design af konference med integrerede videointerviews Den kommunale Højskole: Borgerbetjening 1998 Socialministeriet m. fl.:Fat i fraværet. Udg. af DA, LO, SiD, KL, ARF og Socialministeriet Coloplast: Præsentation og levende mundtlighed Sønderborg med flere kommuner: Ledelse og kommunikation (Perspektivgruppen) Kommuneforeningen for Storstrøms Amt: Ledelse og kommunikation (Perspektivgruppen) Ravnsborg Kommune : Ledelse og kommunikation (Perspektivgruppen) Ringkøbing Amt: Focusgruppeinterview som evaluering af rygtræningsprogram Danmarks Radio: Studiekreds for Lydmuren og Radioteatret - Idéudvikling for Radioavisens redaktionssekretærer - Workshop for p1- speakerne HK København: Det dialogiske Rum - Levende mundtlighed DJØF: Levende mundtlighed Greve kommune: Kommunikation ved forandring Akademikernes Jobservice: Akademikere i industrien HK: Skriftlig fremstilling - Levende mundtlighed AOF Århus: Visionsseminar KAD: Skriftlig fremstilling for ansatte 1997 Sønderborg, Nakskov og andre kommuner: Ledelse og kommunikation (Perspektivgruppen) HK: Præsentation og levende mundtlighed Coloplast: Præsentation og levende mundtlighed Dansk Management Forum: Præsentation og levende mundtlighed Københavns Lægeforening: Præsentation og levende mundtlighed HK: Skriftlig fremstilling - Kvalifikationsprofiler Herlev Kommune: Intern kommunikation Danmarks Radio: Indlæsning af " Den sidste Zar" Den danske Filmskole: Skærmtræning Akademikernes Jobservice: Akademikeres ansættelse i industrien Sergei Terentiev: Personal manager (1997-2000) - CD-udgivelser 1996 SEMCO: Præsentation og levende mundtlighed Coloplast: Præsentation og levende mundtlighed Storebæltsbroen: Individuel taleundervisning Ledernes Hovedorganisation: Individuel taleundervisning Coloplast: Individuel taleundervisning Danmarks Radio: Programpræsentation for p1-speakere - Analyse af Næste uges TV - Konceptrådgivning Rødby Byråd: Debattræning HK: Kreativ Idéudvikling Langkær Gymnasium: Mundtlighedens didaktik SiD, STI-uddannelsen: Kommunikation Socialministeriet og SiD: Nye veje til arbejdsfastholdelse Projekt Arbejdsfastholdelse: Præsentation og dialog - Præsentationspjece Akademikernes Jobservice: Akademikere i industrien Sønderborg Kommune: Ledelse og kommunikation (Perspektivgruppen) Baltisk Medie Center: Radiojournalistik og radiointerview - Ledelseskommunikation Den danske Filmskole: Skærmtræning af TV-liniens elever Den Kommunale Højskole: Procesguide for tænketank
 
NOVO

 • Taleundervisning af ledere
 • Rådgivning

Kriminalforsorgen | Arbejdsmarkedsstyrelsen | JobCare | Statsfængslet ved Sdr. Omme