Problemløsning

Brainstorm er et velkendt begreb, men betegner blot én af mange metoder til idegenerering, og er blot én lille del ud af en samlet proces.

Den samlede proces Creative Problem Solving, udviklet af Syd Parnes og John Osborne, står som en af de mest gennemprøvede og dokumenterede metoder til struktureret problemløsning. Hvad enten ønsket er at opfinde en ny teknik, et nyt produkt eller fremgangsmåder: Processens rammer og ligelige respekt for såvel ideerne som vurderingen af dem fremkalder den overraskende løsning.

 

Som mangeårig praktiker og undervist ved Creative Problem Solving Institute, stiftet af Osborne og Parnes, tilbyder jeg en grundlæggende indføring i metodens principper og praksis. Bagefter kan den blive en del af jeres innovationsprocesser og i øvrigt være med til at skabe en bedre udviklingsatmosfære. Som træningsmateriale anvender vi selvfølgelig de problemer, I gerne vil finde løsninger på.