Pædagogisk fantasi

Teach to learn! Med den lidt kyniske betragtning kan vi glæde os over, at undervisning ikke er nogen distraktion fra fag eller forskning; at formidling er en fantastisk mulighed for at udvikle sin egen tænkning, uanset det trin og den uddannelsesretning, man underviser på.

Derfor skal man ikke overlade pædagogiske beslutninger til de studerende, men udvide sin egen palet med pædagogiske former til de mange forskellige situationer og vanskeligheder.

Er stoffet svært at formidle fordi det er abstrakt? Slås eleverne for lidt med stoffet? Er aktiviteten for lav?

I en workshop udvikler vi relevante pædagogiske former til selvvalgte undervisningsopgaver. Varigheder: Sammenhængende forløb af 1-2 dage eller flere halve dage.