Svar på kommentar

Bornholm er hot, smålig kritik er not

Til lykke til fra et kommunikationsfagligt synspunkt.

Jeg har ikke selv været med, men kan nemt indleve mig i den store oplevelse, det må være at deltage. Altså lige præcist at deltage. At møde op med de spørgsmål, man måtte have, eller de forsøg på påvirkning, man gerne vil gøre. Og der skal kun lyde anerkendende ord om de borgere, der involverer sig, og det hvad enten de i denne sammenhæng optræder som politikere, interesserepræsentanter, forskere, journalister, debattører, interesserede eller engagerede. 


Folkemødet er genialt, også selvom det med idéimporten fra Sverige ikke kan siges at være originalt. Det er prøvet før hinsidan, men det gør jo ikke inspirationen af mange dages samvær mindre, og det er småligt at bebrejde mødet for ikke at have "folket" med sig, blot fordi så mange professionelt engagerede møder op. Denne gruppe, folket, forlader man jo paradoksalt nok i øjeblikket, man ikke længere er passiv, men bliver aktiv i diskussionen og måske opnår en tillidspost eller en lønnet stilling. Så tilhører man lige pludselig "eliten", og kan altså pr. definition ikke længere tale andres sag, men kun sin egen. Den logik er skrøbelig allerede fordi, den rammer kritikerne selv.Lokalsamfundet, der sikkert for nogle debattører må udgøre en prototype på "folket" - det ligger jo det meste af året noget i udkanten - har gjort en kæmpeindsats for at stable Folkemødet på benene. Kommunikationsfagligt har man formået at etablere en arena og skabe en scenografi, der samler interessenterne og vel også åbner sindet?

Som en ikke ligegyldig sideeffekt er Bornholm sat på landkortet, som man siger med en slidt metafor; men når man tænker på, at øen altid flagrer i sin egen kasse østen for østersøen, er udtrykket her måske ikke så ilde anbragt. Initiativet bringer lokalsamfundet op i eliten. Også selvom det var en central politiker som Bertel Haarder, der tog initiativet. Det kræver bestemt også talent at gribe bolde, der bliver kastet. I virkeligheden også det kommunikationsfaglige talent, der handler om åbenhed og vilje til at overveje en dristig og ny idé.

Svar