News ny

Bøger om stemme, krop og tale

Find din stemme er titlen på Dorthe Koch og Lene Kleinschmidts brugsbog. Heldigvis er bogen mere klar og reflekteret end dens titel.

Grammatik over det Danske Sprog

 

Den nye danske grammatik bygger selvfølgelig på de tidligere; men der er også helt nye tanker og inspirationer at hente. Også for den ikke-professionelle grammatiker som den, der skriver disse linjer.

Medieretorik

Medarbejdere ved radio og TV står overfor en vanskelig opgave: Indholdet skal være rigtigt og relevant, den sproglige form korrekt, klart og fængende.

For DR har vi udviklet det stort anlagte forløb Prosodi vi kan li', og har foreløbigt undervist og rådgivet over 100 af DR's værter og korrespondenter.

Med klicheworkshoppen finder og fornyr vi sammen med deltagerne de klich´´er, der skæmmer fremstilingen, også udviklet for DR.