News ny

Checken er stor: Forlang derfor mere end simpel konferenceledelse

Konferencer koster i arbejdstid og rejser, derfor skal processen tilrettelægges og ledes effektivt. Selvom honoraret ofte er tårnhøjt, kommer en normal ordstyrer eller moderator ofte til kort. Der skal hyres en rigtig facilitator, der mestrer faciliteringskunsten: At hjælpe grupper til at nå et mål - hvis det skal siges kort. Pamela Lupton-Bowers er director for den europæiske afdeling af The International Association of Facilitators og fortæller her, hvad klienten bør kræve og hvad en dygtig facilitator kan tilbyde (se nederst). 

Keynote speakers bydes velkommen af Pamela Lupton-Bowers under åbningen af den årlige europæiske IAF-konference i Geneve. Fra venstre: Larry Hollingworth, direktør ved Center for International Health and Cooperation, Jagan Chapagain, direktør for asiatisk Røde Kors og Martina Gmür, netværksdirektør ved World Economic Forum (WEF).

 

Læs mere om facilitering og ring 4056 2080 eller mail, hvis vi skal tilrettelægge og lede den næste konference for jer. Eller hvis du som leder ønsker at inddrage facilitering i din ledelseskommunikation, fx når afdelingsmødet skal tilrettelægges eller der skal samarbejdes på tværs af afdelingsgrænser.

For visse Appleprodukter og andre, der ikke har Flash (For some Apple products, browsers and OS without Flash) - åbner nyt vindue. Alle andre kan klikke på playknappen (all others: just press the play button below).

Kan advokater da ikke tale allerede?

Hvorfor skal advokater bekymre sig om sprog?

Ret og sprog - Lydrapport fra retsretorisk symposium i Regensburg

Op mod 100 forskere og praktikere fra hele Tyskland mødtes i slutningen af april til det 4. tværvidenskabelige symposium om "Ret og sprog" med fokus på "mundtlighed i retslivet". En serie af højkvalitetsforelæsninger med korte diskussioner efter hver blok af 2-3 indlæg udgjorde grundstammen i forløbet, dog med afstikkere til en festforelæsning om aftenen og meget illustrative procedureeksempler på andendagens formiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Tonio Walter, Universität Regensburg byder velkommen på vegne af Arbeitskreis Sprache und Recht der Universität Regensburg. (Foto: Knud Lindholm Lau (c) 2012)

Ret og sprog - Symposium i Regensburg (2)

Op mod 100 forskere og praktikere fra hele Tyskland mødtes i slutningen af april til det 4. tværvidenskabelige symposium om "Ret og sprog". En serie af højkvalitetsforelæsninger med korte diskussioner efter hver blok af 2-3 indlæg udgjorde grundstammen i forløbet, dog med afstikkere til en festforelæsning om aftenen og virkeligt illustrative procedureeksempler på andendagens formiddag.

Kort sagt

Vi udvikler kommunikationsevner og løser formidlingsopgaver uden spild af penge og tid. Opgaven er udgangspunktet, ikke medbragt teori eller generel opskrifter. Indsatsen er baseret på håndværk, uddannelse, erfaring, engagement, takt, fortrolighed, respekt, musikalitet, humor og forståelse for kundens behov.

LTI-læsninger og aktualisering på Bogforum

Bogforum 2010 læste og aktualiserede femten indsigtsfulde læsere Klemperers analyse af nazismens sprog. Indlæggene blev optaget på video og vil blive lagt ud på bogens hjemmeside klemperer.dk.

 

De medvirkende er:

Lotte Garbers, formand for Dansk Forfatterforening

Eksempler til inspiration

Mundtlig kommunikation og præsentation for ledere: Grundfos, Novo Nordisk, TS Staalprofil, Aarhus Kommune, Udenrigsministeriet, Coloplast

Retorik og klientkommunikation for advokater: Accura, Danske Advokater, Advodan, Mazanti-Andersen Korsø-Jensen & Partnere, Lassen og Ricard

Facilitering: Grundfos, Socialt Leder forum, Sdr. Omme Statsfængsel

Faciliteringsrådgivning: Novo Nordisk

105 strafferetsvoteringer undersøgt i Norge

Mon ikke mange har det som mig: At man gerne ville lytte med, når dommerne voterer? Og dermed som advokat blive bedre til at overbevise retten?

Eivind Kolflaath, lektor ved Universitetet i Bergen, giver os nu muligheden. Han har overværet den lukkede votering i 105 straffesager og kan beskrive nøjagtigt, hvad der siges og overvejes.

IAF - International Association of Facilitators

IAF (International Association of Facilitators) er den toneangivende sammenslutning for professionelle facilitatorer. Foreningen er opdelt i verdensdele, der hver udgøres af nationale chapters, hvoraf den danske først blev dannet for to år siden, men i kraft af en meget energisk bestyrelse allerede har afholdt sin første konferencer og løbende arrangerer medlemsmøder.

Færre l a n g e og kom*plek*se sætninger i radionyhederne

Det har længe været god latin at kræve korte sætninger i radio og TV, og det af hensyn til forståeligheden; men nu fokuserer sprogforskeren Jonas Nygård Blom fra Syddansk Universitet i stedet på kompleksiteten. Jo længere afstand mellem de led i sætningen, der naturligt hører sammen, jo større kompleksitet. Med et konstrueret eksempel: