News ny

Medlemskommunikation

Den korte version: Aviserne fortæller, at organisationerne er på retur, men erfaringen viser, at udviklingen kan vendes gennem vel tilrettelagte udviklingsforløb med inddragelse af alle aktører.

Pr. tradition meldte man sig tidligere ind hos Falck, fagforening og folkekirke. Nu er traditionen ikke længere nogen faktor i sig selv, og det stiller krav til kontakten med verden udenfor.

Studiekreds

Ordet studiekreds har noget støvet over sig, men det gør jo ikke noget. For intet kan sammenlignes med den glæde og ånd, der opstår, når et hold af kolleger gennem studiet af tekster, måske svære tekster, vinder nye erkendelser.
 

Vejledning

Erfaring, lyttende ører, og et engageret sind tilbydes i et kort eller længere vejledningsforløb, hvor kommunikative problemstillinger gøres til genstand for fælles overvejelse. Fra de meget konkrete til de helt principielle eller abstrakte.
 
Relevant metode, træning og teori inddrages med respekt for den søgendes temperament og erkendelsestrang.
 

Rådgivning

Rådgivning gives i flere former: Som råd til den eller dem, der står overfor vanskelige kommunikationsopgaver eller som fælles udvikling af erkendelse, for eksempel gennem studiekredse.
 

Ledelse og kommunikation

Lederen danner kulturen gennem sin kommunikation. Ikke alene sætter den foresatte en standard for, hvorledes man kan omgås med hinanden. Selve kommunikationens klang udtrykker, hvad ledelsen anser for at være det rigtige på en række områder:

Kommer argumentation og beskrivelse før beslutning? Er nye ideer velkomne? Sladrer man? Trives ironi og sarkasme? Er man generøs og hjælpsom? Saglig fremfor dominerende?

Skriv bedre

En sen eftermiddag sidder du måske foran din blåhvide skærm. Den er svær at fylde, for hvor er stoffet, vinklen, sproget, inspirationen? At skrive kan være en pestilens, men kan også være en letløbende fornøjelse, der udvikler tænkningen og giver klarhed, forståelighed og effekt. Den oplevelse vil jeg gerne give videre.

Vi begynder sandsynligvis med omformulering af det overflødigt komplicerede og upræcise sprog. Vi slutter med at lade deltagernes egne tekster blive til som et resultat af inspiration fra stof, hold og instruktør.

Privatundervisning i tale og præsentation

Den korte version: Privatundervisning i mundtlig kommunikation tilrettelægges efter béhovet og med udgangspunkt i aktuelle opgaver.
 
Mange har til opgave at tale for små eller større forsamlinger, men ikke alle synes, det er det sjoveste eller nemmeste i verden. Stemmen slår måske ikke altid til, sproget kan blive tørt, dialogen være svær at skabe.
 

Undervisning

Kommunikationsopgaver findes overalt i det moderne arbejdsliv. Men det sker, at lederen ikke føler sig komfortabel med opgaven; at møderne og præsentationer bliver uinspirerende og handlingslammende; eller at det snerrer lidt i samarbejdet. 

Klik videre i menuen til de enkelte undervisningsaktiviteter eller læs videre her om grundlaget for undervisningen.

Præsentation for hold

Den korte version: 1 -3 dages kursus  for en gruppe af medarbejdere gør jeres præsentationer mere overbevisende og interessevækkende.
 
Præsentationer en arbejdsopgave, der desværre let kan ende i det lidt rituelle. Ærgerligt, for uanset om der tales til kolleger eller samarbejdspartnere er håbet jo dialog og handling.