News ny

Sproget som bevis

Retslingvistik handler blandt andet om at finde personen bag sproget - og det kan man i mange tilfælde. Sproget fungerer som bevis, så når fx skribenten bag et trusselsbrev skal findes, kan den dygtige sprogforsker indkredse hvilken type af person, der er tale om. Eller endda afgøre hvem af flere, der har skrevet - eller ikke skrevet - en meddelelse. Og hvor alvorligt den skal tages.

Ekstern lektor ved SDU

Jeg ser frem til at omsætte mange års undervisning af advokater til universitetet og lover de studerende intense og muntre timer. Man kan ikke lære at spille klaver ved at læse en bog, og man bliver ikke nogen velkommunikerende jurist ved blot blot at studere retorik. Man på prøve og øve, hvilket heldigvis er både krævende, udviklende, interessant og sjovt. 

Prosodi vi kan li': Når trykket giver mening og pausen tid til tanken

Alle kender oplevelsen: Ordene er rigtige, men de høres eller forstås ikke. Det er en gammel indsigt, at også måden vi taler på betyder noget for lytterens opfattelse og oplevelse.

Som man spørger, får man vidner

For første gang er der nu mulighed for at få træning og undervisning i det, mange advokater opfatter som det vanskeligste retsarbejde: Den mundtlige bevisførelse.

Deltagernes afhøring af et centralt vidne i et anonymiseret case bliver videoptaget og gennemgået i detaljer, og undervisningen adskiller sig derved væsentligt fra rent teoribaserede kurser.

Retorikkonference i Lund: Indtryk og inspirationer

Femte Nordiska Konferencen för Retorikforskning | Lund 15 – 17. oktober 2014

Retorikprofessor Christian Kock afsluttede tre dages konference med endnu et indlæg i sin sympatiske kamp for at hæve niveauet i den politiske samtale, nu også med forslaget om at styrke det ”retoriske medborgerskab”. Særligt i skolen bør der sættes ind med undervisning, der udvikler evnerne til at forstå det politiske budskab og problem i al dets kompleksitet og til at deltage i politiske processer på et reflekteret grundlag. Retorik som fag opfattes som en ”uddannelse til samfundet”.

 

Hermed placerede Kock sit fag langt fra den optagethed af sproglig udsmykning og gusten overtalelse, det enten til tider har praktiseret eller til andre tider er blevet uretfærdigt påduttet. Opfattelsen af retorik som en ”uddannelse til samfundet” forekom mig at præge de workshops, jeg deltog i, og mange bidragydere var velgørende optaget af at analysere reelt forekommende kommunikationsfænomener. 

Rammer uden skrammer

 

Møder, konferencer, kurser og sparring (coaching) er fire forskellige ting, men har dog ét tilfælles: Behovet for, at deltagerne kender målet og processen.

CV Knud Lindholm Lau PDF

 Download CV for Knud Lindholm Lau.

tekst og tale siden 1989

En stor tak til kunder, der har vist firmaet tillid siden 1989 (alfabetisk orden):

Giv noget mere for prisen - og få tilfredse medlemmer og kunder

Mange foreningsmedlemmer får ikke tilstrækkeligt ud af medlemsskabet og mange kunder får ikke udnyttet det dyrt betalte abonnement. 

Gennem virkelighedsnær træning kan foreningens eller firmaets ansatte udvikle evnen til at tale med kunder og medlemmer, så man kan tilbyde lige det, der passer til situationen. Det giver tilfredshed, accept af prisen - og gode ambassadører.